top of page
logo-removebg-preview_edited.png

MİSYONUMUZ

Marmara Bölgesi Roman Dernekleri Federasyonu olarak Roman vatandaşlarımızın kendi öz kimliklerine, aidiyetlerine ve geleneklere sahip çıkarak; eğitim, barınma, istihdam gibi bireyin temel ihtiyaçlarını karşılamak hususunda gerekli kurum ve kuruluşlarla köprü olmayı vazife edindik.
 Roman çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitim seviyelerinin yükselmesi, üniversite ve yüksekokula teşvikleri, kadınlarımızın aile ekonomisine katılımı ve bilinçlendirilmesi konusunda federasyonumuza bağlı bulunan derneklerimizle birlikte kapsamlı başarıya ulaşan çalışmalar yapmak birincil sorumluluklarımız içerisindedir.
  Yaptığımız ve yapacağımız proje, çalışmalarda Anayasamızda ve İnsan Hakları Evrensel   Beyannamesinde bulunan bireylerin temel hak ve özgürlüklerine dayanan maddeleri yol haritamız olarak benimsedik. Roman vatandaşlarımızın birlik bütünlüğünü sağlamak, toplumsal boyutta yaşamlarını olumsuz etkileyecek ön yargı, dışlanma gibi etkenleri minimalize ederek huzur, güven ve refah seviyesini yükseltme sorumluluğu içerisinde hedeflerimize doğru yol almaktayız.

Bize Ulaşın
bottom of page