top of page
balrom__1_-removebg-preview_edited.png

HAKKIMIZDA KISACA

BALROM olarak; Balkan ve Roman vatandaşlarımızın kendi öz kimliklerine, aidiyetlerine ve geleneklere sahip çıkarak; eğitim, barınma, istihdam gibi bireyin temel ihtiyaçlarını karşılamak hususunda gerekli kurum ve kuruluşlarla köprü olmayı vazife edindik.
 Balkan ve Roman çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitim seviyelerinin yükselmesi, üniversite ve yüksekokula teşvikleri, kadınlarımızın aile ekonomisine katılımı ve bilinçlendirilmesi konusunda federasyonumuza bağlı bulunan derneklerimizle birlikte kapsamlı başarıya ulaşan çalışmalar yapmak birincil sorumluluklarımız içerisindedir.
  Yaptığımız ve yapacağımız proje, çalışmalarda Anayasamızda ve İnsan Hakları Evrensel   Beyannamesinde bulunan bireylerin temel hak ve özgürlüklerine dayanan maddeleri yol haritamız olarak benimsedik. Balkan ve Roman vatandaşlarımızın birlik bütünlüğünü sağlamak, toplumsal boyutta yaşamlarını olumsuz etkileyecek ön yargı, dışlanma gibi etkenleri minimalize ederek huzur, güven ve refah seviyesini yükseltme sorumluluğu içerisinde hedeflerimize doğru yol almaktayız.

bottom of page